Výkaz licence 24

Příloha k vyhlášce č. 545/2006 Sb

Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2017

Držitel licence: Rýnovická energetická s.r.o.
Licence skupiny: 24

Číslo paragrafu standardu Standard Počet případů vyplacených náhrad Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč Průměrná náhrada v tis. Kč
4 lhůty obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše 0
6 lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu 0
7 lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu 0
8 dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu 0
9 zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě 0
10 umožnění přepravy nebo distribuce plynu 0
11 obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu 0
12 obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby 0
13 lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu 0
14 lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu 0
15 obnovy dodávky plynu po přerušení z důvodu prodlení konečného zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn 0
16 lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování reklamace dodávky plynu 0
Celkem: